Pressen skrev


Så skal der ”trænes” i egnsspil

Nu er det snart ved den tid, at egnsspillerne går i gang med læseprøverne på årets egnsspil: ”Når mørket blir lyst” af Sten Kaalø. Alle, der er interesseret i at deltage i og at høre om spillet, skal møde op i Sognehuset, Kirkevej 7A lørdag den 22 april kl. 10. Mød op, selv om du ikke har været med før. Der er brug for flere unge mennesker. For forældre med børn og for folk, der kan synge. Selve læseprøverne er lørdag kl.11-14 og søndag kl.13-16. Forestillingen er en fantasi om Martin Luther, om fiskere i Skagen, om Reformationen, om kætterske tiltag, om nye strømninger og tanker i filosofi og videnskab, om kærligheden og om døden. Vi møder munke og nonner, præster og fiskere, unge elskende og kunstnere, kvinder og børn. Og de vil synge og agere akkompagneret at forestillingens komponist, musikeren og organisten Knud Erik Thrane. Skagen Kirkes organist Rikke Kursch vil stå for korindstuderingen og instruktøren Mads-Peter Neumann vil iscenesætte. Prøverne vil være koncentreret i maj og juni. Fra 26. juni til 28. juli vil der være sommerferie for de medvirkende. Premieren er fredag den 4. august og stykket vil herefter blive spillet de tre første fredage, lørdage og søndage i august måned.

Sten Kaalø har igen skrevet et egnsspil

Endnu en gang arbejder Skagen Egnsspilforening sammen med Sten Kaalø om et manuskript til et egnsspil. Hvem husker ikke det store spil ved den tilsandende Kirke i 2013 i anledning af Skagens 600 års købsradsjubilæum? Og spillet i 2015, hvor damerne blev sluppet løs i et spil om kvindernes valgret?   I dette år - 2017 - er det Luthers år, og i den anledning vil Egnsspilsgruppen i Skagen i samarbejde med Skagen Kirke og Kystmuseet opføre en til lejligheden skrevet  komedie af dramatikeren, poeten og præsten Sten Kaalø : ”Når mørket blir Lyst” - En komedie – om Reformationen i Skagen.  Når mørket blir lyst” er en fantasi om Martin Luther, om fiskere i Skagen, om Reformationen, om kætterske tiltag, om nye strømninger og tanker i filosofi og videnskab, om kærligheden og om døden. Forestillingen bliver opført som et middelalderligt kirkespil mellem de gamle fiskerhuse ved Kystmuseet i Skagen (tidl. ”Fortidsminderne”). Det kristne budskab bliver med næsten nutidig kommunikationshastighed for første gang spredt på modersmålet i den Reformation, som Luther satte gang i med sine 95 teser på kirkedøren i Wittenberg. Munke og nonner, præster og fiskere, unge elskende, malere og kunstnere, kvinder og børn vil synge og agere gennem 500 års Reformation akkompagneret af forestillingens komponist, musikeren og organisten Knud Erik Thrane, korindstudering ved Skagen Kirkes organist Rikke Kursch og iscenesat af instruktøren Mads-Peter Neumann. Egnsspillet har tidligere samarbejdet med Skagen Kirke i 1995 (Kirkespil ved Den tilsandede Kirke), i 2010 (Skagen Kirkes 100-års jubilæumsspil) og i 2013 (600-års Købstadsjubilæumsspillet ved Den tilsandede Kirke). Gruppen, der har eksisteret siden 1985, følger med dette syttende egnsspil op på en tradition med amatører og professionelle. Gruppen består nu af ca. 100 aktive medlemmer i alle aldre fra skolebørn til pensionister. Et bredt udsnit af den skagske befolkning, der gennem teatrets fantasi, fællesskab, disciplin og samarbejde har skabt en social samhørighed, venskaber og større forståelse for sprog, udtryk, adfærd og det at sprænge grænser. Premiere fredag 4. august kl. 16.00 Derefter spilles forestillingen 5.-6.-11.-12.-13.-18.-19.-20. august kl. 16.00. Skagen Egnsspilforening - Egnsspilsgruppen - holder årsmøde søndag den 5. marts kl.11.00 i foreningslokalerne på Kappelborg og indkalder hermed alle, der har interesse, energi og lyst til at deltage i spillet. Indkaldelsen henvender sig til alle gamle prøvede egnsspillere, såvel som nye uprøvede. Alle er faktisk velkomne til at møde frem og opleve, hvad det hele går ud på. Sten Kaaløs stykke vil blive gennemgået og der orienteres om spilletider og prøveforløb. Husk endelig at tage din kalender med. Kom og mød nye og spændene udfordringer i Skagen Egnsspilforening, hvor noget af det gode er, at hele familien kan være med.